Tværfaglig rådgivning

 

e+ drives som arbejds og innovationsfællesskab af de tre selskaber Ekolab, Ronby.dk og Krydsrum Arkitekter

Medlem gennem ejervirksomhederne af Danske Arkitektvirksomheder og Foreningen af Rådgivende Ingeniører.e+ 

"e" står for  etageboliger, energi, effektivitet, eksempelværdi

"+" står for merværdier og synergi. At helheden altid bliver mere værdifuldt end summen af delelementerne.

 
 

e+ modellen (klik for at forstørre)

Motivation
Ældre etageboligejendomme udgør  en stor del af den samlede bygningsmasse og dermed energiforbrug. Vejen til et mere bæredygtigt samfund opnås derfor også gennem innovativ renovering af den eksisterende bygningsmasse.

Mission
Vores mission er at hjælpe bygningsejeren med at udvikle økonomiske, sociale og miljømæssigt bæredygtige modeller for fremtidssikring af ejendommene. Derved skabes værdi på både kort og længere sigt, for både brugere, ejer, investor og samfund som helhed. 

Vision
e+ vil være specialiseret i at skabe bæredygtige kvalitetsløsninger for ejerne af  ældre etageboliger. e+ vil være anerkendt for at skabe robuste helhedsløsninger hvor teknik, æstetik og brugeradfærd er tænkt sammen og hvor bygningskultur og energioptimering går hånd i hånd.