Badeværelser og køkkener

Badeværelser og køkkener

Tidssvarende faciliteter til moderne behov

Ældre ejendomme havde sjælden badeværelser og måske ikke engang toilet i ejendommen, muligvis på bagtrappen. Kravene til badeværelser ifht moderne beboelse øger behovet for nye og bedre løsninger på vådrum i denne ejendomstype. Også moderne behov for attraktive køkkenrum kan kræve ændringer i lejlighedsplanerne. Flere af denne type ejendomme rummer store muligheder for at inddrage bagtrapperne for at frigøre m2 til disse funktioner. 

I København er der gode muligheder for byfornyelsesstøtte til modernisering af de rum.

Eksempler med badeværelser og køkkener