e+ screening

e+ screening

En ordentlig analyse af potentialerne helt i begyndelsen øger mulighederne for optimering af både samspil mellem løsninger og økonomi

Værdiskabelse:

 • ERT (Energi Renoverings Tjek)

 • Visualisering af økonomi, miljø og energibesparelser

 • Renoveringsfaktor og støttemuligheder

 • Problemer & Potentialer

Ydelser:

 • Overblik over energibesparelser for enkelttiltag

 • Tilbagebetalingstider og Indikative huslejeforhøjelser

 • Rentabilitetsberegning (BR10/ ESP)

 • Nu-værdi og energisparepriser

 • Interview beboerrepræsentanter og ejer

 • Vurdering af ejd. tilstand

 • Brugerinput i fht. konkret ejendom

 • Bruttoliste

Eksempler: