e+ kommunikation

e+ kommunikation

Rette information og viden til rette tid øger både effektivitet, kvalitet i resultatet.

Værdiskabelse:

  • Let information, altid tilgængelig for alle parter

  • Fælles kommunikationsplatform

  • Brugerdialog og høring

  • Fælles målsætning og motivation

  • Proces og projekt-opdateringer

Ydelser:

  • Etablering af hjemmeside, eller indhold til eksisterende intranetside

  • Drift og vedligeholdelse af hjemmeside, intranet eller andre sociale medier.

  • Overdragelse af administration til beboere efter endt proces

Eksempler: