Oversigt

Viden til værktøjer

Her samler vi meget af den viden, der ligger til grund for e+ værktøjerne


Nyheder


Aktuelle udviklingsprojekter

Vi opsamler løbende viden fra igangværende udviklingsprojekter se optegnelse over udviklingsprojekter og videns-partnere her

 

Fokus

Når vi indsamler viden har vi fokus på tre emner: 

1) At vælge de rigtige løsninger før der bygges

2) At etablere de bedste løsninger i byggeprocessen

3) At bruge løsningerne rigtigt i driften

vælge...

etablere...

bruge...