3 prøvelejligheder

Foto  ©‎  Danfoss

Foto ©‎ Danfoss

Erfaring fra 3 prøvelejligheder

Leif Rønby og Jørgen Lange redegør for de energibesparende tiltag, som er udført i prøvelejligheder og demo-ejendomme i 360°-projektet.

En del af 360° indeklimarigtig energirenovering.

HENT ARTIKLEN (PDF)

Vigtige pointer i artiklen:

  • Projekter: Ryesgade 25 (København), Mønsgade 16 (Århus), Andreas Bjørnsgade 1 (København), Showroom Enemærke & Petersen i Glostrup
  • Indvendig isolering: Kingspan har god effekt og er nemt at opsætte. Det er dog ikke diffusionsåbent. Indvendig isolering med IQ-therm er mere omstændeligt at opsætte, men er diffusionsåbent (kræver dog maling, der også er diffusionsåben). Kingspan har bedre isoleringsevne.
  • Udvendig isolering: Af hensyn til krav om lave u-værdier samt udfordring med konstruktionstykkelser er anvendt Kingspan.
  • Ventilation: Decentrale ventilationsanlæg fra Airmaster. Det noteres at drift kan være et kritisk punkt. Skal beboeren selv skifte filtre mv.? Eller driftspersonale? Er det nemt at komme til?
  • Varme: Elektroniske termostater samt visualisering af vandforbrug.
  • El: Tænd/sluk alt knap, visualisering af forbrug. Direkte målinger på vand, el og varmt brugsvand kan give mulighed for at administrator sender månedsvise afregninger samt kan opdage lækager.
  • Solceller: Andreas Bjørnsgade får dækket 27 % af deres forbrug efter første år. I Ryesgade og Mønsgade vil blive opsat solceller.

Skrevet af: e+ v. Jørgen Lange og Leif Rønby

Publiceret på e-plus.dk: Februar 2015
Involverede e+ projekter: Ryesgade 25, Mønsgade 16 og Andreas Bjørnsgade 

In