Analyse af helhedsrenovering med ERT

Skærmbillede fra ERT-programmet

Skærmbillede fra ERT-programmet

Analyse af helhedsrenovering med ERT - EnergiRenoveringsTjek

Energirenovering er en kompleks proces, hvor mange valg skal tages. ERT-værktøjet er udviklet til at lette denne proces. Ved at forelægge konkrete data om økonomiske, energi-relaterede og komfortmæssige potentialer tidligt i processen sikres progression og bibeholdelse af de høje ambitioner.

HENT ARTIKLEN (PDF)

Skrevet af: Jørgen Lange
Publiceret på e-plus.dk: Juni 2015

HFB nyhed juni 2015: "Beregningseksempler på helhedrenovering"

HFB nyhed maj 2015: "ERT– Værktøj til proces, analyse og afklaring"

In Tags